12 dec 2022

Nyheter ökar elevers demokratilärande

Tema: Forskning

Undervisning med och om nyheter är effektivt för demokratilärande i skolan. Det visar forskningsöversikten Att lära demokrati  – lärares arbetssätt i fokus, sammanställd av Skolforskningsinstitutet.

Nyheter används i skolan för att stimulera diskussioner om samhällsfrågor och politik. Forskarna menar att lärare bör uppmuntra till nyhetskonsumtion även utanför skolan. Texter av informerande karaktär ger faktakunskaper som är nödvändiga för att delta i diskussioner i klassrummet.

En studie i Argentina visade bland annat att elever som aktivt fått ta del av sin lokaltidning i undervisningen uppvisade bättre politiska kunskaper, vilja till eget politiskt deltagande samt stöttade demokratiska principer i högre grad än gruppen som inte tagit del av lokala nyheter. Resurssvaga elever gynnades särskilt av undervisningen.

Läs mer här.