10 feb 2021

Nya kursplanerna uppskjutna till 2022

Tema: 

Det har tidigare meddelats att nya kursplaner skulle börja gälla från och med höstterminen 2021. I ändringarna som Skolverket presenterat ingår flera delar som rör medie- och informationskunnighet samt journalistikens och mediernas uppdrag och villkor. Regeringen har nu låtit meddela att ändringarna skjuts upp till hösten 2022.
Läs mer hos regeringen.