09 feb 2022

Ny utredning om hat och hot mot journalister

Tema: Juridik

Justitieminister Morgan Johansson och Kulturminister Jeanette Gustafsdotter tog i veckan emot en ny SOU, En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner. Utredningen lägger fram förslag kring ett förstärkt straffrättsligt skydd för de samhällsnyttiga funktioner som utövar sin yttrandefrihet, som t.ex. journalister och lärare. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Som bakgrund har forskning visat att många journalister utsätts för hat och hot i Sverige.

Utredningen kan användas som diskussionsämne i klassrummet. Här är några förslag på diskussionsfrågor.

  • Vad är en SOU och varför hämtar politiker stöd i utredningar?
  • Varför behövs ett bättre straffrättsligt skydd för journalister?
  • Många journalister utsätts för hat och hot. Vad kan det bero på?
  • Vad händer med vår demokrati om journalister tystas?

Du kan ta del av en längre presentation av utredningen här.