23 mar 2015

Ny studie av hot mot medier

Tema: 

Utgivarna ska göra en uppföljning av förra årets undersökning om hoten mot medierna.
Årets undersökning kommer att omfatta över 460 redaktioner på tidningar, tidskrifter samt radio och tv över hela landet.

Läs mer här.

Källa: medievarlden.se