22 feb 2022

Ny serie om upphovsrätt

Tema: Juridik, Upphovsrätt

Får man dela bilder på en person man inte känner? Det är en fråga som ställs i Statens medieråds nya programserie Lilla upphovsrättsfrågan. I Lgr22 är upphovsrätt ett nytt inslag i flera kursplaner, bland annat i samhällskunskap, bild, svenska och musik. I programserien svarar juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket på frågor ur ett juridiskt och etiskt perspektiv om barn och ungas medieanvändning.

Serien är indelad i tio korta filmer om angelägna upphovsrättsfrågor som kan användas i undervisningen. Du hittar Lilla upphovsrättsfrågan här.