05 aug 2022

Ny forskningsöversikt: Mer källtillit i skolan önskas

Tema: Forskning

Divina Frau-Meigs, professor i media- och kommunikationsvetenskap vid Sorbonne i Paris, slår i en nypublicerad forskningsöversikt fast att större fokus bör läggas på källtillit hos utbildare, lärare och journalister.

Publikationen, med titeln How Disinformation Reshaped the Relationship between Journalism and Media and Information Literacy (MIL): Old and New Perspectives Revisited, tar avstamp i den forskning som förts om medie- och informationskunnighet (MIK) inom EU de senaste åren.

Frau-Meigs menar att utmaningar med den desinformationsvardag vi ställts inför har bemötts med många insatser från både journalistiken och utbildningen, men relativt ofta i isolerade händelser och utan samarbete mellan olika aktörer. En risk är bland annat att MIK reduceras till frågor som endast rör nyhetskunnighet.

Forskningsfältet pekar istället på att återkommande, breda och samlande krafter mot desinformation och för bättre media- och informationskunnighet är den främsta vägen att gå, snarare än ett fokus på quick-fixes som något lättvindigt kan tolkas som framgångsrecept.

Frau-Meigs anslår i den avslutande delen några potentiella framtidsvägar för fältet.

  • Utbildare och journalister bör fokusera mer på information och källtillit.
  • Journalister kan dra nytta av att de når en äldre publik och utbilda om MIK riktat mot vuxna, en grupp som annars är svår att nå med utbildningsinsatser.
  • Skolan bör inkludera hur man agerar på ett ansvarsfullt sätt som användare och skapare i sociala medier i MIK-undervisningen. Som till exempel hur man kan påverka sina informationsflöden och se bortom sociala mediejättarnas algoritmer.
  • De många insatser som nu görs mot desinformation kan dra nytta av varandra och samarbeta mer.

Du läser forskningsöversikten, som finns som free access, här.