05 okt 2018

Momo-challange skrämmer barn

Tema: 

Ett slags modern spökhistoria har fått viral spridning bland barn på sociala medier. Det handlar om Momo, som illustreras med en bild på en utmärglad docka med utstående ögon, stripigt hår och ett förvridet leende som sprids på bland annat meddelandeappen WhatsApp.
Till Momo hör olika utmaningar som barnen uppmanas att utföra, och om de inte gör det så kommer något hemskt att hända. Utmaningarna kan vara av harmlös karaktär, men det finns också rapporter om mer allvarliga och skadliga utmaningar som barnen uppmanas till, eventuellt har det till och med lett till kroppsskada och dödsfall.
Viralgranskaren har genom tidningen Metro tittat närmare på fenomenet. Även Expressen har skrivit om saken.
Vi vill dock påpeka att det är oklart i vilken utsträckning Momo-myten faktiskt kan kopplas till något som barn tagit skada av, men det kan vara bra att vara påläst om diskussionen dyker upp i klassrummet.