14 apr 2015

Mobiler och internet har tagit över

Tema: 

Barns och ungas konsumtion av nyheter har inte minskat enligt Statens Medieråds senaste undersökning av medieanvändningen. Man tar fortsatt lika mycket del av nyheter – fast  i mobilen och över nätet i stället för på papper. Internetanvändningen fortsätter att öka och går allt längre ner i åldrarna.

Rapporten Unga & Medier 2015 visar också att:

  • Tv är den vanligaste medieaktiviteten upp till 11 års ålder, då mobiler och internet tar över.
  • Den dagliga läsningen av tidningar och böcker har minskat påtagligt i åldersgruppen 17–18 år – från 23 procent 2012/13 till 13 procent 2014.
  • 56 procent av de yngsta barnen, upp till två år, har tillgång till surfplatta i hemmet.
  • Tillgången till en dator i hemmet har minskat. 

    Här finns hela rapporten