03 jun 2021

Medierapport som läromedel?

Tema: 

Från Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, kommer den nyligen presenterade rapporten Mediepolitik 2021, som på ett överskådligt sätt beskriver den svenska och internationella mediepolitiken. Rapporten är mycket pedagogiskt utformad med bland annat en tidslinje över den svenska medieutvecklingen enligt:

  • Det traditionella medielandskapet 1969–1986
  • Kommersialiseringen av medielandskapet 1987–1999
  • Digitaliseringen av medielandskapet 2000–2007
  • Globaliseringen av medielandskapet 2008 och framåt

Rapporten redogör även för hur medierna styrs av regler och lagar, vad presstödet innebär och mycket annat som ingår i centrala innehållet för samhällskunskap:

Information och kommunikation

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
  • Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  • Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

På så sätt kan rapporten, i synnerhet de första 26 sidorna, användas som underlag för undervisning om medier i såväl grundskolan som gymnasiet.

Du hittar rapporten Mediepolitik 2021 här.