01 sep 2021

Mediekompass på Bokmässan 2021

Tema: 

Bokmässan, som pågår den 23 till och med 26 september, är även i år delvis digital. Du hittar all information om mässan här.

Mediekompass deltar i ett panelsamtal tillsammans med andra aktörer inom MIK Sverige.

Medie- och informationskunnighet (MIK) är grundläggande för en stark demokrati. Men hur kan du som lärare eller bibliotekspersonal stärka medie- och informationskunnigheten bland dina elever? Vilka MIK-resurser finns att tillgå och hur kan unga uppmuntras att själva iklä sig rollen som medieproducenter? På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd den nationella kraftsamlingen för stärkt medie- och informationskunnighet.

Några av det nationella nätverket MIK Sveriges aktörer delar här med sig av sina bästa verktyg för en starkare demokrati. Medverkande: Henrik Nyberg, MediekompassFatima Khayari, Svenska filminstitutetJeanette Gustafsdotter, generalsekreterare, Sveriges Museer och Anna Wallgren, Ung media. Programledare: Anette Novak, direktör Statens medieråd.

Läs mer om programpunkten på Bokmässan här.