24 maj 2022

Mediebarometern 2021

Tema: Forskning

Den årliga undersökningen Mediebarometern släpptes nyligen. Rapporten sammanfattar den svenska medieanvändningen under 2021.

Trenden med att barn och unga får nyheter från sociala medier ser ut att hålla i sig från föregående års mätning. Mediebarometern 2021 visar bland annat att Tiktok är den vanligaste nyhetskällan bland sociala medietjänster för 9–14-åringar. För 15 – 24-åringarna var det Instagram med en daglig räckvidd på 44 %. Bland dessa två grupper når nyheter ut till fler via sociala medier än via traditionella medier.

Mätningen visar att traditionella medier står sig relativt starkt. Fler kollar på tablå-tv än strömmad tv och tryckt text, som böcker och tidskrifter, dominerar över de digitala alternativen. När det gäller dagstidningar är det dock fler som läser på nätet. Cirka hälften av Sveriges befolkning prenumererar på en dagstidning.

Mycket är sig i övrigt likt från andra liknande rapporter. Den genomsnittlige svensken använder medier drygt sju timmar varje dag. Ljudmedier som musik, poddar och radio dominerar mediedagen.

Årets undersökning bygger på svar från 6000 svenskar i åldern 9 – 85 år. Nordicom vid Göteborgs universitet ligger bakom rapporten.

Läs mer här.