18 mar 2020

Lektioner för distansundervisning

Tema: 

Nu när stora delar av undervisningen sker på distans vill vi på Mediekompass tipsa om lektionsövningar som fungerar bra även utan klassrumsundervisning. Det handlar om redan befintliga övningar som redan tidigare passade bra för distansundervisning, eller som har modifierats för detta.

Övningarna riktar sig i första hand till gymnasiet och grundskolans högre årskurser, där distansundervisning först blivit aktuellt. Lektionerna rör sig kring frågor om journalistik, medie- och informationskunnighet samt tryck- och yttrandefrihet, och riktar sig bland annat till lärare inom svenska och de samhällsorienterande ämnena. De är samlade i en lista som kommer att uppdateras fortlöpande, och som ligger överst bland våra lektionstips.

Vi hoppas det kan hjälpa er i vad som måste vara en svår undervisningssituation.