12 feb 2018

Lättlästa nyheter och för barn

Tema: 

Det är viktigt för alla att kunna ta del av nyheterna, och det är dessutom ett utmärkt hjälpmedel för lärare i undervisningen.

Mediekompass vänder sig i första hand till grundskolans senare år och gymnasiet, men det finns också de som jobbar med nyheter för nyanlända vilka kan användas av lärare inom SVA- och SFI-undervisning, och andra som snarare riktar sig till yngre barn. Vi vill gärna se Mediekompass som ett verktyg för alla lärare, och även om vi inte själva kan erbjuda material för alla kan vi rekommendera lämpliga källor.

Under rubriken Lättläst & för barn högst upp finner du länkar till Minibladet och Presstationen som riktar sig till barn, och Kristianstadsbladet Mosaik som erbjuder nyheter för vuxna på flera språk, samt 8 sidor med nyheter för vuxna på lättläst svenska.