09 aug 2022

Fler unga läser tryckta böcker

Tema: Forskning, Nyhetstips

I förra höstens undersökning Unga och medier 2021, av Statens medieråd, var en av de största förändringarna minskat läsande bland unga. Men nu kan trenden ha vänt. En ny undersökning av SOM-institutet visar att läsandet har ökat med sex procentenheter bland 16 – 29-åringar på bara ett år, det rapporterar Kulturnytt i P1.

51 procent av de tillfrågade i åldersgruppen unga vuxna läser tryckta böcker varje månad. En anledning kan vara att pandemin har skapat nya vanor, en annan kan vara trender på YouTube och Tiktok, där hashtaggen #booktok har blivit ett viralt fenomen.