26 jan 2021

Lär man sig mer av att läsa på papper?

Tema: 

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, forskar bland annat om mediernas bevakning av politik och samhälle och de förändrade medielandskapen och dess betydelse. Tillsammans med Kim Andersen har han nyligen tittat på inlärningseffekterna av att ta del av samma medier via deras traditionella format respektive via datorer och mobila plattformar, det vill säga läsplattor och mobiler.

Resultaten av undersökningen visar att medan användning av medierna i deras traditionella format – det vill säga i tryck – leder till positiva inlärningseffekter så finns inga sådana samband för användning av medierna via datorer eller mobila plattformar. Med andra ord tyder resultaten på att människor lär sig mer om politik och samhälle när de tar del av medierna i deras traditionella format än när de tar del av dem via datorer, läsplattor och mobiler.

Strömbäck ser en demokratisk utmaning i att vi kan bli mindre informerade om politik och samhälle vid en övergång till digital mediekonsumtion, tillsammans med ökade kunskapsklyftor mellan olika grupper i samhället.

Resultatet av undersökningen går att läsa i artikeln Media Platforms and Political Learning: The Democratic Challenge of News Consumption on Computers and Mobile Devices som publicerats i International Journal of Communication.

Läs mer och hämta artikeln här.