28 mar 2023

Lågt stöd för avsmalnat public service

Tema: Statistik

Drygt hälften av den svenska befolkningen tycker att nyhetsmedier styrs av en politisk agenda. Det visar SOM-undersökningen 2023.

SOM-institutet, som hör till Göteborgs universitet, mäter årligen svenskars inställning till samhällsfrågor. Till exempel anser nästan alla (87 procent) att det är viktigt att hålla sig informerad om nyheter.

En majoritet ser samtidigt att nyhetsmedierna tar upp oviktiga frågor för ofta och att medierna inte fokuserar på sakfrågor.

Demografiska faktorer spelar roll för attityden till olika nyhetsmedier. Män, äldre och de till höger på den politiska skalan tycker att medierna drivs av en politiskt agenda i långt högre utsträckning än yngre, kvinnor och de till vänster.

En ny fråga för i år handlade om olika gruppers inställning till ett smalare public service, en fråga som aktualiseras då och då. Här var det män, yngre och de klart till höger som sympatiserade mest med förslaget. En klar majoritet av svenskarna verkar dock tycka att public service ska få behålla det uppdrag det har idag.

Det är även public service-kanalerna, SVT och SR, som åtnjuter högst förtroende bland nyhetsmedierna. SVT har 77 procent förtroende och SR har 72 procent. Kvällstidningarna som Aftonbladet och Expressen har 29 procent respektive 24 procent förtroende för.

Rapporten presenterades under dagen på ett seminarium i Göteborg. Under våren kommer flera fördjupningar av resultatet att publiceras. Läs mer om undersökningen här.