23 jun 2020

Kvinnor pluggar mer men tjänar mindre

Tema: 

Utbildningsnivån för både kvinnor och män fortsätter att stiga, och det är fortfarande fler kvinnor än män som har en eftergymnasial utbildning. Betygen är högre för kvinnor än för män, både i årskurs 9 och i gymnasieskolan. Samtidigt är 34 procent av flickorna i åldrarna 12-15 år stressade på grund av läxor eller prov, jämfört med 17 procent av pojkarna. Stressen ökar med ålder. I åldrarna 16-18 år är mer än varannan flicka och var femte pojke stressad på grund av läxor eller prov.

Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män, säger Statistiska centralbyrån, SCB. Det och mycket mer finns att läsa i deras rapport På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020