03 feb 2014

Kurres korsord vecka 6

Tema: 

Vilket djur har gett namn åt det kinesiska nya året? Vilken fågel är vanligast vid svenska fågelbord? Vilken svenska stad är årets kulturhuvudstad? Det är några av frågorna i den här veckans nyhetskryss från Kurre. Korsordet går att lösa direkt på webben men också laddas hem som en pdf.