13 apr 2015

Kurres korsord vecka 16

Tema: 

Har ni läst i tidningen om kroppen till en biskop som levde på 1600-talet? I Kurres korsord finns även en berömd svensk som fått ett nobelpris.