29 jan 2020

Kort film om media och journalistik

Tema: 

Vi har uppdaterat en tidigare övning om media och journalistik. Övningen bygger på en kort film från mediekoncernen Mittmedia på drygt sju minuter där man diskuterar frågor kring tryck- och yttrandefrihet samt publicitetsreglerna om etik för press, radio och tv.

I filmen problematiserar man frågan genom att två ansvariga utgivare intervjuas. Dessa två har fattat olika beslut angående att publicera annonser från Sverigedemokraterna i sina tidningar, och förklarar hur de resonerat. Vidare tar filmen i korthet upp frågor om exempelvis nyhetsvärde och allmänintresse, meddelarfrihet och meddelarskydd, tystnadsplikt och konsekvensneutralitetsprincipen.

Till filmen finns instuderingsfrågor och övningen lämpar sig bra för såväl grundläggande förståelse om mediernas uppgifter och villkor, som till fördjupande diskussioner. Övningen finner du här.