04 dec 2023

Konsekvenser av att ta ställning

Tema: Källkritik, Nyhetstips, Pressetik

Kriget mellan Hamas och Israel väcker viktiga frågor om vem eller vilka som kan, bör och får ta ställning i pågående konflikter. Det ställer frågor om nyhetsvärdering, objektivitet och journalistikens uppdrag på sin spets och visar på behovet av att aldrig låta samtalet om det tystna.

Redan timmarna efter att terrororganisationen Hamas den 7 oktober inledde angreppet mot civila i Israel, började människor runt om i världen att på olika sätt visa sitt stöd för endera sidan i den långvariga konflikten mellan Israel och Palestina. Inlägg, filmklipp, bilder och texter av oklart ursprung spreds inte minst i sociala medier. Också traditionella medier valde  att dela innehåll som vid en senare granskning visade sig vara propaganda från någon sida.

I Sverige har en rad kända personers ställningstaganden, inlägg och uttalanden fått kritik för att vara oförenliga med de uppdrag eller roller personerna har. Ett uppmärksammat fall rör Filip Dikmen. Hans uttalanden ledde till att Sveriges Radio valde att inte gå vidare med honom som programledare för Musikhjälpen 2024. Konstnären och influencern Stina Wollter är annan känd profil som har kritiserats för sina inlägg och publiceringar på Instagram om kriget. Även Greta Thunberg tillhör dem som offentligt har tagit tydlig ställning och därför fått sin legitimitet som representant för klimatrörelsen ifrågasatt.

I USA har konsekvenserna av att vilja ha en ståndpunkt i det pågående kriget, lett till en strid inom och mellan delar av fackföreningarna som organiserar amerikanska journalister. Bakgrunden till bråket är, enligt en artikel i Journalisten, att styrelsen för journalistfacket Newsguild ska ha diskuterat att gå ut med ett uttalande där de kräver vapenvila och att USA slutar att ge militärt stöd till Israel. Något som andra journalistfack menar strider helt mot journalistikens grundvalar som är oberoende och objektivitet.

Det finns andra exempel när enskilda journalisters ställningstaganden i privata flöden har väckt debatt. Journalisten Carina Bergfeldts uppmaning till sina följare att stötta Svenska Afghanistankomittén är en, journalisten Kenan Habuls ställningstagande i drogpolitiska frågor en annan. Hör dem bägge i ett inslag i Sveriges Radios program Medierna.

Att arbeta med i klassrummet

Låt eleverna arbeta på egen hand med Medieutforskaren på Elevsidorna eller samtala i helklass om frågorna till kapitel 4 i lektionen Instuderingsfrågor till Medieutforskaren för äldre elever.

Kapitel 4: Journalistens spelregler

Diskutera i vilken grad medier och journalister kan ta ställning i en konflikt. Ge exempel på skillnaden mellan åsikter och nyhetsrapportering i olika slags medier.

 1. Vad skiljer till exempel en ledare eller krönika från en nyhetsartikel?
 2. Hur skiljer sig en ledarskribents arbete från en nyhetsreporter eller utrikeskorrespondent?
 3. Läs Jesper Strömbäcks blogginlägg Att ta ställning eller inte det är frågan från 2022. Diskutera frågan: vem eller vilka som har rätt att ta ställning? Samtala utifrån några olika yrkeskategorier.
  • lärare, läkare, religiösa ledare, programledare, journalister, diplomater, höga chefer i det privata näringslivet, poliser, chefer för myndigheter
 4. Läs en eller flera av de föreslagna tidningstexterna och diskutera innehållet. Använd frågorna som stöd:
  • Är det rätt eller fel av kända personer att ta ställning i konflikter? Vad tycker du
  • Hur påverkar det din tillit till en person som du följer om hen tar ställning och det ställningstagandet inte stämmer med din uppfattning?
  • Vilket ansvar har kända och offentliga personer för sina uttalanden och ställningstaganden i polariserade frågor?
  • Vilken etisk fråga rör texten du nyss läste? Formulera en egen etisk fråga kopplad till texten som du vill att ni diskuterar i klassen. Du kan till exempel inleda din fråga med: Är det rätt eller fel att…, Varför borde kända person få/inte få…, Hur påverkas människors tillit till…

DN Ledare, 2023-11-29 En journalist kan aldrig vara aktivist i Israel-palestina-konflikten

GP Kultur, artikel, 2023.10-21 Kändisar kritiseras för ensidigt upprop för Gaza

Aftonbladet Nöje, TT-artikel, 2023-11-23 Stina Wollter pudlar efter kritiserat inlägg

SVD, TT-artikel, 2023-11-27 Kraftig kritik mot mediernas roll i Gazakriget

DN Kultur, artikel, 2023-11-08 Så splittrar kriget kulturvärlden

https://www.dn.se/kultur/sa-splittrar-kriget-kulturvarlden/