16 okt 2023

Konflikt ökar spridning av falska nyheter

Tema: I världen, Källkritik

Hamas attack mot Israel har lett till en ökad spridning av falska och overifierade uppgifter om det som händer i både Gaza och Israel. Bilder, filmer och ljudklipp som sägs komma från endera sidan i konflikten sprids i sociala medier.

Det kan vara bra att arbeta med detta i klassrummet. Dels  för att medvetandegöra vikten av ett källkritiskt förhållningssätt till den information som sprids i samband med krig och konflikter; men också för att ge eleverna möjlighet att lyfta upp olika synsätt och eventuella fördomar i ljuset. Läs och samtala om några av artiklarna. Lyssna på inslaget om den ökande antisemitismen.

Frågor att samtala om:

  • Vad ser du i dina flöden som handlar om konflikten i Israel och Palestina? Ta fram och diskutera exempel.
  • Vilka risker finns det med att enbart ta del av nyhetsrapportering i sociala medier? Ta gärna hjälp av begreppen perspektiv, desinformation, algoritm, bias, bekräftelse och starka känslor när du diskuterar.

Västerbottens Kuriren 2023-10-11, EU varnar Musk – falska uppgifter sprids på X
Aftonbadet 2023-10-14, Lögnerna i krigstider: “Till slut tror vi inte på något”
Svenska dagbladet 2023-20-12, Uppgiften är den värsta hittills  – vad är bekräftat?
Sveriges Radio 2023-10-14, Mer desinformation om kriget i Mellanöstern än om kriget i Ukraina
Sveriges Radio 2023-10-14, P1Morgon inslag om ökad antisemitism som en följd av konflikten mellan Israel och Palestina
Expressen 2023-10-11, Falska bilderna från kriget i Israel och Palestina