12 feb 2014

Kliv in i MIK-rummet

Tema: Länktips

Statens medieråd har öppnat sin nya webbresurs MIK-rummet. Här kan man till exempel lära sig mer om tryck- och yttrandefrihet, etiska regler, medielandskapets utveckling och sociala mediers uppkomst och roll.

MIK-rummet innehåller förutom faktatexter och reflektionsfrågor, lektionstips med länkar till pedagogiskt material och kopplingar till läroplanen. Flera av lektionsförslagen är hämtade från Mediekompass omfattande arkiv.

Statens medieråds uppdrag är att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och att skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Att förstå mediers roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information och att själv kunna kommunicera och skapa är idag nödvändiga kompetenser för alla – både barn, unga och vuxna.”
Statens medieråd