21 feb 2018

Internationella kvinnodagen 8 mars

Tema: 

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars har vi en övning där eleverna får undersöka hur och i vilken utsträckning kvinnor representeras i dagspress. Genom att jämföra könsfördelningen i sin egen kommun med siffror från SCB och kvinnors representation i media, får de göra en liten kvantitativ undersökning som också kan utvecklas till att bli mer komplex. Övningen finns här: Länk!