11 nov 2014

Instagram årets raket

Tema: Forskning

Stiftelsen för internetinfrastruktur har släppt en ny rapport om svenska folkets internetvanor. I studien Svenskarna och internet 2014 hittar man fakta som:

  • Åtta av tio föräldrar till barn under 10 år har tillgång till en surfplatta.
  • En tredjedel av eleverna har en egen dator i skolan.
  • Tre av fyra läser någon gång en dagstidning på internet, var tredje gör det varje dag.
  • Användningen av sociala medier fortsätter att öka, framförallt Instagramanvändandet som ökat från 15 till 258 procent.