01 dec 2020

Influencers som nyhetsförmedlare

Tema: 

Med coronakrisen och samhällsrörelser som Black Lives Matter och #metoo har influerare tagit en ny roll i medielandskapet. Det visar ett danskt forskningsprojekt som har undersökt rollen hos influerare bland unga människor.

– Influerares arbete och innehåll finns i gränslandet mellan underhållning, åsikter och journalistik, och några influerare skapar innehåll som påminner om mediernas, säger Camilla Mehlsen, lektor vid Syddansk universitet.

Även om väldigt få ungdomar följer influerare för att få nyheter eller uppdateras om politik, stöter de på olika former av politiska budskap hos influerare, och ofta blandas det med underhållning, reklam, personligt berättande etcetera.

Detta gränsland mellan journalistik och influerares innehållsproduktion skärskådas i en artikel i New Media & Society. Studierna där visar att även om publiken drar en gräns mellan journalister och de sociala nätverkens innehållsproducenter så finns det en viss risk för att sammanblandning sker och det på journalistikens bekostnad.

Artikeln från Syddansk universitet finns här.

Texten från New Media & Society laddas ner här.