14 feb 2014

Hur i herrans namn tog sig indianernas förfäder över Berings sund?

Tema: Länktips

En rad detaljer i Amerikas tidiga historia har klarnat.

Länktips för dig som undervisar i historia eller geografi:

En pojke som dog på prärien i Nordamerika för 12 600 år hade tydliga genetiska kopplingar till människor i östra Sibirien, rapporterade Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladet
“Indianernas ursprung klartlagt”

Ja, hur tog sig indianernas förfäder över Berings sund?
Svaret är att under den senaste istiden var så mycket havsvatten bundit i is att världshavets yta stod 120 meter lägre än idag och Berings sund var torrlagt.

Mer om de första indianerna
Dagens Nyheter, vetenskapskrönika
“Den förste amerikanen löser etisk strid”