18 maj 2022

Högt medieförtroende i Sverige visar europeisk jämförelse

Tema: Forskning, I världen

Som tidigare nämnt i nyhetsbrevet är förtroendet för medier i Sverige fortsatt högt. I en sammanställning av nationella studier, genomförd av forskaren Jesper Strömbäck på Göteborgs universitet och på uppdrag av tankesmedjan Fores, står sig Sverige även högt i ett europeiskt perspektiv.

Förtroendet för svensk radio är högst i Europa, för TV är det endast Danmark och Finland som ligger på en högre nivå. När det gäller tryckt press kommer Sverige fyra, strax efter nämnda länder samt Nederländerna. Förtroendet för medierna har generellt ökat i hela Europa under det senaste året, vilket tros vara en effekt av coronapandemin.

Medelhavsländer som Grekland, Spanien och Frankrike ligger lägre i mätningarna. Någon direkt slutsats av skillnaderna kan inte Strömbäck dra, men pekar på andra studier som menar att politiskt förtroende, allmänt politiskt intresse och användande av traditionella medier har starka samband med förtroende till medier.

Läs hela rapporten här.