14 nov 2013

HD-dom ger chefredaktörer evigt utgivaransvar

Tema: Juridik

En ny dom i Högsta domstolen kan få konsekvenser för den som är ensam ansvarig för allt innehåll i en dagstidning och dess nätupplaga.

Chefredaktörer på svenska dagstidningar och ansvariga utgivare för tidningssajter måste nu ta ansvar även för gamla artiklar som är tillgängliga och sökbara på nätet.
“Utgivaren av en grundlagsskyddad databas ansvarar för yttrandefrihetsbrott i databasen även i fråga om information som lagts in i databasen innan utgivaren utsågs”, lyder avgörandet i Högsta domstolen.

Läs mer:

Dagens Nyheter
“Ny dom: Evigt utgivarskap på nätet”
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-dom-evigt-utgivarskap-pa-natet/

Avgörandet i Högsta domstolen
http://www.hogstadomstolen.se/Avgoranden/Vagledande-domar-och-beslut-prejudikat/2013/

Utgivarna
“Regeringen måste omedelbart ta initiativ till en lagändring”
http://www.utgivarna.se/pressrum/pressmeddelanden/225-regeringen-maste-omedelbart-ta-initiativ-till-en-lagandring

.Se
Vilka yttranden är brottsliga?
Av: Anders R Olsson
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/yttrandefriheten-pa-natet/vilka-yttranden-ar-brottsliga/3/