02 dec 2022

Gymnasieelever saknar kunskap om rättsstaten

Tema: Länktips, Statistik

Det slår en rapport från Stiftelsen Rättfonden fast. I undersökning med 500 deltagande gymnasieelever visste inte hälften att det krävs oberoende domstolar för att Sverige ska räknas som en liberal demokrati.

Kunskap om maktdelningen mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten visar sig också vara låg. 70 % svarar att domare vars domar har ändrats upprepade gånger kan bli avsatta av regeringen, riksdagen eller högsta domstolen. 40 % tror att det är straffbart att tala nedsättande om religion, och lika många tycker att det borde vara det.

Ta del av hela rapporten här, eller läs en sammanfattning i DN här. I UNT finns en ledarartikel på ämnet som du hittar här.