07 mar 2022

Gratis SvD Junior

Tema: Dagspress

Svenska Dagbladets (SvD) tidning för barn och unga, SvD Junior, är i normala fall en betaltidning. Men till följd av krigsutvecklingen i Ukraina släpps nu ett gratis specialnummer. Skälet är att kriget väcker många frågor hos barn och unga. Tidningen lyfter fram barns perspektiv på viktiga och samhällsaktuella frågor. Exempelvis får läsaren möta barn som berättar hur de påverkas av den desinformation de stöter på i sociala medier. Du hittar numret, som alltså är helt gratis, här.