06 feb 2014

För geografilärare: Så går det med Sundsvallsbron

Tema: Länktips

Geografi:
Infrastruktur är viktigt i ett land som Sverige. Det gäller att öka framkomligheten för transporter. Nu slipper all trafik norrut längs Norrlandskusten köra inom Sundsvall.

Läs och diskutera:
“Bron är klar nu återstår bara resten”
Sundsvalls Tidning, st.nu

Inslag från STTV:

Trafikverket om Sundsvallsbron
med byggdagbok