20 apr 2021

Generationsskillnader i medieanvändandet

Tema: 

De två grupper som ägnar mest tid åt mediekonsumtion är ungdomar och pensionärer. Men deras användning ser mycket olika ut när det gäller valet av plattformar och kanaler. Ålder är den faktor som oftast har störst betydelse för medieanvändning. Men ibland är andra faktorer än ålder viktigast. Personer med högre utbildning läser oftare nyheter i en morgontidning.
Det och mycket mer finns att läsa i Nordicoms nya rapport Mediebarometern 2019: Tema generationer. Där framgår bland annat att:

  • I åldern 9 till 14 år ägnas fem timmar per dag åt medier.
  • Youtube är mest populärt.
  • Barn läser mer böcker än de andra åldersgrupperna.
  • I åldern 15 till 24 år ägnas åtta (!) timmar per dag åt medier.
  • Mest populärt är sociala medier, där spenderas nästan två timmar per dag.
  • Nyheter nås via sociala medier, i första hand Instagram och Facebook.

Läs mer om rapporten och ladda ned den i sin helhet här.