12 mar 2015

Förtroendemätning möter motstånd

Tema: 

Svenska folket har högst förtroende för Sveriges Radio, visar Förtroendebarometern för 2015.  Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och massmedier. Något som slår snett i den nya medievärlden, menar  Katarina Graffman, medieantropolog som forskar i ungas medievanor.

SVT, Forskare: Lägg ner Förtroendebarometern
http://www.svt.se/kultur/forskare-lagg-ner-fortroendebarometern

Förtroendebarometern, från Medieakademien