22 mar 2022

Förtroendebarometern 2022

Tema: Forskning, Länktips

Medieakademin mäter varje år folkets förtroendet för samhällsinstitutioner och företag. Förtroendet för press, radio och tv har ökat något jämförelsevis med tidigare år. Högst förtroende har folket för SR och SVT följt av den lokala tidningen, DN och SvD. Svaren från åldersgruppen 16–29 år är förhållandevis representativ för befolkningen i stort där SR och SVT utmärker sig med att 9 procent respektive 6 procent fler hyser mycket eller ganska stort förtroende för public service-kanalerna jämfört med förra årets mätning.

Nytt för i år är respondenterna får placera ut mediernas nyhetsbevakning på en ideologisk vänster-höger-skala.  När det gäller DN anser 47 % att de är varken eller och 29 procent att de är något till höger på skalan. När det gäller Aftonbladet anser 64 procent att tidningen är klart eller något till vänster i sin rapportering.

Studien är genomförd av Kantar Public på uppdrag av Medieakademin. Du hittar hela rapporten här.