11 mar 2020

Förtroendebarometern 2020

Tema: 

De tunga samhällsinstitutionerna – som polisen, domstolarna, sjukvården och universiteten – har allmänhetens förtroende. Även de stora, rikstäckande morgontidningarna och lokalpressen ges förhållandevis stort förtroende, även om dagspressen sammanslaget har bekymrande låga förtroendesiffror. Detta och mycket mer kan man läsa om i Förtroendebarometern 2020, där det glädjande nog framgår att yngre – mellan 16 och 29 år – har ett ökande förtroende för lokal- och rikstäckande morgontidningar. Kan detta möjligen förklaras med skolornas fina arbete i frågor om källkritik och medie- och informationskunnighet?

Du hittar Förtroendebarometern 2020 här.