05 jan 2023

Förändringar i mediepolitiken: Ny rapport ger inblick

Tema: Länktips

Det skett stora strukturförändringar i medielandskapet de senaste åren, och snart kommer flera lagändringar både nationellt och på EU-nivå. Detta till följd av det försämrade säkerhetsläget i världen. I en ny rapport från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ges en överblickbar resumé av medieutvecklingen i Sverige sedan 1970-talet fram till idag. Rapporten ger kortfattat läsaren möjlighet att sätta sig in i vilka lagar och regler som gäller i svensk mediepolitik, eller hur public service sändningstillstånd fungerar.

Av stor relevans för det nya året är de förändringar som nyss skett eller kommer att ske inom kort.

  • Myndigheten för psykologiskt försvar bildades i januari 2022. Myndigheten ska identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan mot Sverige från främmande makt.
  • Sändningar från vissa ryska medier förbjöds i hela EU i samband med Ryssland invasion av Ukraina.
  • Ett förslag på nytt mediestöd presenterades i juni 2022.
  • Ett lagpaket har tagits fram inom EU som kommer påverka medierna på flera olika sätt. Lagpaketen ingår i EU:s handlingsplan för demokrati och har som syfte att främja demokrati, fria och oberoende medier samt motverka desinformation.

Du hittar rapporten Mediepolitik 2022 här, tillsammans med rapporter för tidigare år.