04 nov 2013

Flickor använder sociala medier, pojkar spelar spel

Tema: I världen

Statens Medieråd har kommit med en ny rapport om barns och ungas medievanor. Internetanvändningen i mobilen ökar mest.

Rapporten Unga och Medier 2012/13 visar att mobilinnehavet bland barn och unga ökar, främst bland de yngre.

Den dagliga internetanvändningen har sedan 2010 ökat från 32 procent till 55 procent (9–12 år) respektive från 62 procent till 93 procent (13–16 år).

Flickor använder generellt sociala medier i högre utsträckning än pojkar, något som kulminerar vid 17 års ålder. Då tillbringar 42 procent av flickor mer än 3 timmar/dag på sociala sajter jämfört med 15 procent av pojkar.
Facebook är den överlägset populäraste sajten.

Hälften av pojkarna i 14–15-årsåldern spelar spel minst 3 timmar per dag. Pojkar föredrar action- och sportspel.

Årets undersökning visar på ett ökat intresse för nyheter i samtliga åldersgrupper. Konsumtionen av nyheter har ökat sedan 2010 vad det gäller tv, internet och – framför allt – via mobilen.

31 procent av 9-12-åringar och 70 procent av 13-16-åringar tar del av nyheter via mobilen.
Läsningen av papperstidningar går dock ned jämfört med tidigare studier.

Källa: Statens Medieråd

Här hittar du rapporten: Unga & Medier 2012/13