20 sep 2022

Svenskar ökade sin mediekonsumtion under pandemin

Tema: Forskning

Under pandemin ökade medieanvändandet bland svenskar, något som höll i sig under hela 2021, enligt en rapport från Myndigheten för press, radio och tv. Fler tog del av nyheter i public service, TV4 och morgontidningarna än före pandemin. Samtidigt minskade nyhetsläsandet i sociala medier.

En person i åldersspannet 9 – 85 år hade en genomsnittlig medietid på 411 minuter per dag under 2021, alltså nästan sju timmar. Det är en minskning med sju minuter sen 2020, men 45 minuter mer än före pandemin.

Skillnader i hur man konsumerar medier mellan åldersgrupper är fortsatt stor. De yngre använder i stor utsträckning sociala medier för att konsumera nyheter. Äldre söker sig istället till traditionella medier som SVT och Sveriges radio, även om skillnaden också minskar i takt med att fler äldre finns på sociala medier idag.

Ungefär hälften av landets befolkning prenumererar på en dagstidning, och flest läser sin tidning digitalt.

Du hittar hela rapporten, inklusive förklarande diagram och tabeller som kan lämpa sig för undervisning, här.