16 maj 2023

Fler svenskar har digital morgontidning

Tema: Forskning, Statistik

Nästan 3 av 4 svenskar läser en dagstidning varje dag, och 42 procent av befolkningen prenumererar på en digital dagstidning. Det är några av nyheterna i årets Mediebarometer, som sammanställs av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Den genomsnittliga svensken lägger ungefär sju timmar per dag på medier. Det är samma höga nivå som under pandemin och en timme mer än vad vi gjorde före pandemin. I åldersgruppen 18-24 år ägnar man nästan 9 timmar per dag åt medier genom framförallt sociala medier och strömmad bild och ljud.

En tillväxt för de professionella nyhetsmedierna syns i statistiken. Fler tar del av nyheter genom en dagstidningen än tidigare år (från 68 % av befolkningen 2021 till 73 % 2022) och fler påbörjade även en prenumeration av en dagstidning. För den ökningen står nästan enbart de digitala prenumerationerna.

Rapporten slår även fast att generationsklyftorna för medieanvändandet börjar märkas allt mindre. Fler samhällsgrupper har tagit sig in i det digitala, något som har skyndats på av pandemin.

Läs mer här.