06 dec 2022

Felaktiga miljöpåståenden vanliga i reklam

Tema: Länktips

Löften om “netto noll-utsläpp”, “klimatsmart ” och “hållbart” ökar  i reklamens värld, i takt med att kraven från konsumenterna blir större. Samtidigt ökar anmälningarna om felaktiga miljöpåståenden till Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen, RO, är en stiftelse som verkar för att reklam ska vara etisk och prövar reklam ur olika aspekter.

När EU gjorde en kartläggning visade det sig att nästan hälften av alla miljöpåståenden i reklam saknade grund, enligt en artikel i Dagens Nyheter. Istället ägnar sig företagen åt det som kallas för “greenwashing”.

Reklamombudsmannen, Elisabeth Trotzig, menar att regler för reklam med miljöpåståenden är särskilt stränga. Få anmälda reklamer blir friade, visar statistik från de senaste åren.

Läs mer i Dagens Nyheters artikel och arbeta med att syna miljöpåståenden i reklam i din undervisning. Reklamkunnighet är en av många färdigheter som ingår i MIK-paraplyet.