18 aug 2022

Färre frågor på dagordningen i valrörelsen

Tema: Forskning

Nyhetsmedier koncentrerar sig på ett färre antal frågor inför valrörelsen – men skillnaderna kan vara stora mellan vilka frågor det rör sig om. Det konstaterar forskare och journalister i den nya rapporten “Valrörelsen i medierna – kampen om dagordningen” från Institutet för mediestudier.

Utvecklingen mot färre frågor gör att skillnaderna mellan hur välinformerade olika väljargrupper är kan skilja sig stort, beroende på vilka och hur många olika medier de tar del av.

Traditionellt brukar arbetslöshet och ekonomi ligga i topp på väljarnas dagordning – men inför det här valet har listan kastats om. Lag och ordning, sjukvård, integeration och miljö är de frågor som toppar väljarnas listor, enligt statsvetarna Henrik Ekegren Oscarsson och Johan Martinssons kapitel, som baseras på den nationella SOM-undersökningen.

Trots det stora väljarintresset för miljö och klimat är det frågor som ofta hamnar i medieskugga. Det konstaterar miljöjournalisten Henrik Ekman i sitt kapitel.

Fler förstagångsväljare deltar i de politiska samtalen än tidigare och sociala medier tros vara skälet. Enligt de tillfrågade i Freja Blomdahl och Jacob Bäcks kapitel så sänker sociala medier tröskeln för att delta i samhällsdebatten.

Ladda ner hela rapporten här.