26 aug 2014

Factlabs databas i SO-rummet

Tema: 

Factab skola har flyttat in i SO-rummet.se, lärarresurs och länkportal för skolans samhällsorienterande ämnen. Här hittar man till exempel lärar- och lektionsmaterialet “Mediernas roll i det demokratiska samhället”.

Syftet med Factlab skola är att förbättra kunskapen om och användningen av kvalitetssäkrad statistik i Sveriges skolor. Fablabs statistiska databas presenteras ihop med pedagogiska verktyg som kan göra det mer lättöverskådligt att göra jämförelser och se samband mellan fakta.