20 maj 2022

Ett informerat val

Tema: Länktips

Det svenska riksdagsvalet närmar sig. Ett informerat val är grunden för demokratin, särskilt under ett valår. MIK står för medie- och informationskunnighet – något som bli allt viktigare i dagens samhälle. Vi måste hantera och bedöma de medier och den information som möter oss i olika sammanhang. Vem säger vad och varför? Bakom varje budskap finns en avsändare och ett syfte.

Mediekompass ingår i regeringens nationella aktörsnätverk MIK Sverige. Genom samverkan utvecklar vi kunskap, stärker kvaliteten och effektiviserar arbetet inom MIK-området för att stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

MIK Sveriges valsida kan du läsa mer och hitta pedagogiska resurser inför valet.

Mediekompass deltar genom att förlägga Tidningsveckan 2022 till veckan innan valet, den 5 – 9 september. För undervisningsmaterial och för att boka klassuppsättningar av tidningar, klicka här.