19 okt 2022

Emma Frans: Så vaccinerar du dig mot falsk information

Tema: Källkritik

Under covid-19-pandemin formades ett nytt begrepp: Infodemi. Det innebär att vi lever i storm av information som både är sann och falsk. Trots att vi så smått har lämnat pandemin bakom oss kvarstår infodemin. Med det som bakgrund var forskaren Emma Frans inbjuden till Internetstiftelsens evenemang “Säker som digital idag”.

Emma Frans frågar sig hur skiljer man rent trams mot trovärdig information. Hennes metod är att ha ett vetenskapligt förhållningssätt.

Hon prestenterar fem konkreta tips på hur man kan undvika att tro på falsk information:

  1. Välj dina källor med omsorg
  2. Var kritisk men lita också på trovärdig information
  3. Stå ut med ovissheten och var beredd att ändra dig
  4. Rikta den kritiska blicken inåt
  5. Fundera på vilka personer som påverkar dig och våga ifrågasätt

Föreläsningen, som finns inspelad här, är ca en halvtimme lång och kan vara en bra ingång i ämnet för lärare och pedagoger.