05 maj 2022

Digiteket om MIK i Lgr22

Tema: Länktips

I juli träder Lgr 22 i kraft, den nya reviderade läroplanen för grundskolan, och som innebär en del förändringar i bland annat kursplanerna. Några av nyheterna är ett större fokus på fakta och förståelse och med kunskapskrav som är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Bild: Ola Nilsson, Digiteket

Digiteket sammanställer här hur de nya skrivelserna i läroplanen kan kopplas till UNESCO:s ramverk för medie- och informationskunnighet (MIK). En slutsats som kan dras är att mycket innehåll i den nya läroplanen är MIK-relaterat och att det finns kopplingar till nästan alla ämnen.

I Digitekets sammanställning finns en svensk översättning av MIK-ekologin, som i UNESCO:s rapport Think critically, Click wisely! från förra året, utvidgades med ett antal begrepp. Rapporten finns ännu inte översatt till svenska i sin helhet.