05 maj 2022

Digiteket om MIK i Lgr22

Tema: Länktips

I juli träder Lgr 22 i kraft, den nya reviderade läroplanen för grundskolan, och som innebär en del förändringar i bland annat kursplanerna. Några av nyheterna är ett större fokus på fakta och förståelse och med kunskapskrav som är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Digiteket sammanställer här hur de nya skrivelserna i läroplanen kan kopplas till UNESCO:s ramverk för medie- och informationskunnighet (MIK). En slutsats som kan dras är att mycket innehåll i den nya läroplanen är MIK-relaterat och att det finns kopplingar till nästan alla ämnen.

I Digitekets sammanställning finns en svensk översättning av MIK-ekologin, som i UNESCO:s rapport Think critically, Click wisely! från förra året, utvidgades med ett antal begrepp. Rapporten finns ännu inte översatt till svenska i sin helhet.