19 jun 2024

Digitala medier har stor inverkan på barn och ungas hälsa

Tema: Forskning, Nyhetstips

Mediemyndigheten och Folkhälsomyndigheten har gjort en kunskapssammanställning om digitala mediers inverkan på barn och ungas hälsa. Rapporten visar att användningen av digitala medier har både positiv och negativ inverkan på barns fysiska och psykiska hälsa. Resultaten grundar sig i aktuell forskning, data från nationella enkätstudier och perspektiv från fokusgrupper med barn och unga och föräldrar. Fokus har varit användningen av digitala medier på fritiden, det vill säga sociala medier, videoinspelningstjänster, dataspel och meddelandefunktioner som används för kommunikation och underhållning.

Förutom att användningen av digitala meder kan leda till sämre sömn för barn och unga upp till 18 år, visar rapporten också att barn fr o m 10 års ålder kan få sämre kroppsuppfattning. Fetma och övervikt är också vanligare bland barn och unga med hög skärmtid. Och forskning visar tydligt att det är svårt att begränsa användningen av sociala medier.

Statistiken visar att cirka 7 procent av svenska ungdomar (11–15 år) har problematisk användning av sociala medier, och internationell forskning visar att 7–9 procent av 8–18-åringar har ett dataspelsberoende globalt sett.

Rapporten visar att den positiva delen av sociala medier är att barn och unga upplever dem som roliga och att de lär sig nya saker genom dem. I dialoggrupper berättar barn och unga med särskilda behov att sociala medier har en viktig hälsofrämjande och inkluderande betydelse.

Folkhälsomyndigheten har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer för hälsosam och balanserad användning av digitala medier bland barn och unga. De kommer att presenteras i september 2024, och i slutet av året kommer en utförlig vägledning för att implementera rekommendationerna presenteras enligt rapporten.

Läs hela rapporten här.