09 mar 2021

Digital tidning till klassrummet

Tema: 

Sedan tidigare har Dagens Nyheter erbjudit lärare möjlighet att ansöka om tillgång till den digitala upplagan för sina elever. Nu lanserar Svenska Dagbladet en liknande tjänst, där man utöver nyhetstidningen får tillgång till det historiska arkivet. Den tjänsten är ett mycket intressant verktyg för undervisning i historia, då eleverna kan använda samtida källor i sitt arbete.

Här hittar du erbjudandet från Svenska Dagbladet.

Här hittar du erbjudandet från Dagens Nyheter.