24 nov 2020

Debattext om ungas syn på coronarestriktioner

Tema: 

Nyligen skrev Hedda Ljunggren, 21, en debattartikel som publicerades i Aftonbladet. Texten – med rubriken Därför festar vi unga – mitt i coronapandemin: Om ni politiker tar oss på allvar så tar vi er på allvar – har sedan dess blivit omdiskuterad.

När det är vi unga som anses vara hotet, då går det snabbt och smidigt för er att införa regler som ska ändra vårt beteende. Men när det kommer till era barns framtid, våra livsöden, så finns inte samma beslutsamhet, skriver Hedda som efterlyser politisk handlingskraft i frågor som är viktiga för ungas framtid, i synnerhet gällande klimathotet.

Debattexten kan utgöra grund för klassrumsdiskussioner om hur vi bör agera under coronapandemin, men kan även vara intressant för den som undervisar om etik, ekologi, hållbart samhälle eller andra samhällsfrågor.
Heddas text är även ett exempel på hur man med opinionstext kan göra sin röst hörd och lyfta in en ung människas perspektiv i en stor och aktuell samhällsfråga.

Du finner debattartikeln i Aftonbladet här.