28 jan 2014

Creative Commons i animerad form

Tema: Upphovsrätt

Vad är Creative Commons och hur kan man använda det i sitt skolarbete?
Stiftelsen för Internetinfrastruktur har filmer som förklarar det genom animationer på “vita tavlan”. Här ett exempel:

En produktion av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE

Mer om Creative Commons – Vilken Creative Commons-licens väljer du?